Kötelező munkaidő a 2011-es évben
2011. január 03. hétfő, 13:27

Sok munkahelyen már most megkezdődik a 2011. évi munkaidőkeretek tervezése, melyhez az évek óta szokásos kötelező munkaidő táblázatunkkal kívánunk segítséget nyújtani.

 

A táblázat tartalmazza havi bontásban a kötelező munkaidőt, a pihenőnapokat, a munkaszüneti napokat és a munkaszüneti napok körüli munkarendben áthelyezett munkanapokat is. Mellékeljük a munkaszüneti napok körüli munkarendben áthelyezett munkanapokról szóló 7/2010 (XII. 14.) NGM rendelet tartalmát.  Felhívjuk a munkáltatók figyelmét arra, hogy a szakszervezetek bevonásával kellően előkészített és megfelelően kommunikált munkaidőkeretek kiszámíthatóvá teszik a munkáltató termelését és a munkavállalók életét is!

Mindehhez jó munkát kívánunk! Tarsoly Imréné, Mucsi Zoltán

A 2011. ÉVBEN TELJESÍTENDŐ MUNKAIDŐ

Hónap

A naptári napok száma

A munkanapok száma

A munkaszüneti napok száma1

A havi pihenőnapok száma

A havonta teljesítendő munkaórák száma

Január

31

21

-

101(I.1.)

168

Február

28

20

-

8

160

Március

31

22 (III. 19)

1

81,2(III: 14.)

176

Április

30

20

1

91,3 (IV.24..)

160

Május

31

22

-

91 (V. 1.)

176

Június

30

21

1

8 1,3(VI.12.)

168

Július

31

21

-

10

168

Augusztus

31

23

-

81 (VIII.20.)

184

Szeptember

30

22

-

8

176

Október

31

20

-

111,2 (X.23., X.31)

160

November

30

22 (XI.5)

1

72

176

December

31

21

1

91,2 (XII. 25.)

168

Összesen:

365

255

5

105

2040

1A munkaszüneti napokra vonatkozó fontosabb szabályok:

Munkaszüneti napokon a munkavállaló csak a megszakítás nélküli munkarendben, vagy a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, illetőleg ilyen munkakörben foglalkoztatható. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. (Mt.125.§.(1).bek.)

 

2A 2011. évi munkanap áthelyezéseket a 7/2010 (XII. 14.) NGM rendelet szabályozza (Magyar Közlöny 189. szám)

 

3Húsvétvasárnapon és pünkösdvasárnapon történő munkavégzés tekintetében a munkaszüneti napra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Mt. 125.§.(4) bek.)

 

A  2011-ben  a kötelezően ledolgozandó munkaidő: 2040 óra

 

A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete

a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

 

2. § A 2011. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

 

a) március 19., szombat munkanap,

március 14., hétfő pihenőnap,

 

b) november 5., szombat munkanap,

október 31., hétfő pihenőnap.

 

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

 

Dr. Matolcsy György s. k.,

 Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: